เพลง “ข้าคือคนไทย ” ศิลปิน เจินเจิน บุญสูงเนิน

INTRO….
เงียบขรึม ใช่ว่าฉันจะโง่งม อดกลั้น
ใช่ว่าฉัน จะเฉื่อยชาหนึ่งในคำสอน
เหล่าบรรพชนสืบมานำพา พวกเรา ก้าวไป
แผ่นดิน แม่ผู้มีแต่ให้เราพระคุณใหญ่ยิ่งๆ
กว่าสิ่งใดแทบไม่ต้องถามประเทศชาติให้อะไร
เป็นไทย คนไทยต้อง ตอบแทน
ข้าคือ คนไทยไม่เคยลืม ชาติพันธุ์
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใดวิญญาณก็เป็น คนไทย
ข้า คือคนไทยไม่เคยลืม ชาติพันธุ์
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใดวิญญาณก็เป็น คนไทย
เงียบขรึม ใช่ว่าฉันจะโง่งม อดกลั้น
ใช่ว่าฉัน จะเฉื่อยชาหนึ่งในคำสอน
เหล่าบรรพชนสืบมานำพา พวกเรา ก้าวไป
แผ่นดิน แม่ผู้มีแต่ให้เราพระคุณใหญ่ยิ่งๆ
กว่าสิ่งใดแทบไม่ต้องถามประเทศชาติให้อะไร
เป็นไทย คนไทยต้อง ตอบแทน
ข้า คือคนไทยไม่เคยลืม ชาติพันธุ์
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใดวิญญาณก็เป็น คนไทย
ข้า คือคนไทยไม่เคยลืม ชาติพันธุ์
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใดวิญญาณก็เป็น คนไทย..
ดนตรี ….
แผ่นดิน แม่ผู้มีแต่ให้เราพระคุณใหญ่ยิ่งๆ
กว่าสิ่งใดแทบไม่ต้องถาม
ประเทศชาติให้อะไรเป็นไทย คนไทยต้อง ตอบแทน
ข้า คือคนไทยไม่เคยลืม ชาติพันธุ์
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใด วิญญาณก็เป็น คนไทย
จะอยู่ที่ใด จะตายที่ใด วิญญาณ ฉันก็เป็นคนไทย..


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button