Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Tag: thailand music song

Thai music song by Thai singer “Aof – Bow อยากมีชีวิตเพื่อเธอ”

This Thai music song is by Thai singer “Aof pongsak” and is about missing someone who has left you and not knowing why they are angry.


..อยากมีชีวิตเพื่อเธอ..

(yaak mee chee-wit peua ter)

Thai Singer: Aof Pongsak-Bow Sunita


บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร

bok daai mai groht keuang chan reuang a-rai

Can you tell me what is it that you’re angry with me about

จึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลา

jeung haai naa bpai glai mai mee mae kam am laa

that you disappeared far away without even saying goodbye.

สุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมา

soot bpuat raao dtong ton ngao reuay maa

It’s so painful that I ought to endure loneliness constantly,

เมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจ

meua mong mai jer waew dtaa koo nan tee koie dtreung jai

when I don’t see the pair of eyes that once touched me.

ไม่มีเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไป

mai mee ter laew meuan jai ja kaat haai bpai

Without you now, it’s as though my heart’s missing.

เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไม

meua chan mai mee ter glai ja haai jai bpai tam-mai

When you’re not with me, why should I carry on living?

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใคร จะมีความหมายเท่าเธอ

roo mai waa mai mee krai krai ja mee kwaam maai tao ter

Do you know that no one else is as significant as you are.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าหากวันนี้ไม่มีเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa haak wan nee mai mee ter

The whole world will seem empty if I lose you now.

อยากให้รู้ว่าอยู่ก็เพื่อรอ รอเพียงวันเวลา ที่จะได้เจอกัน

yaak hai roo waa yoo gor peua ror ror piang wan way-laa tee ja daai jer gan

I want you to know that I live just to wait, waiting for just one day that we’ll be able to see each other.

เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น หนึ่งคนที่ต้องการ

ter tao nan ter tao nan neung kon tee dtong gaan

The one I need is simply just you,

ใจมันทรมาน คิดถึงจนเกินบรรยาย

jai man tor-ra-maan kit teung jon gern ban-yaai

My heart is suffering, miss you more than words can say.

ไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้

mai mee ter laew chan bpai dtor bpai mai daai

Without you now, I’m unable to go on.

จะเสียอะไรก็ได้สุดท้ายแค่เพียงมีเธอ

ja sia a-rai gor daai soot taai kae piang mee ter

I’m able to lose everything, just to have you in the end.

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใครที่ใจจะรักอีกแล้ว

roo mai waa mai mee krai krai tee jai ja rak eek laew

Do you know that there’s no one else whom my heart’s gonna love anymore.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าฉันขาดเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa chan kaat ter

The whole world will seem empty if I’m without you.

ฉันอยู่วันนี้…เพื่อรักเธอ

chan yoo wan nee … peua rak ter

I’m now living…just to love you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song – หนุ่มบาว-สาวปาน num bao sao parn

This Thai music song is one of those Thai songs about a poor boy from the country who after many hardships finds his love.

“หนุ่มบาว-สาวปาน Num Bao – Sao Parn”

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย

greet yaang yoo dtai mai bplot pai

Tapping rubber in the South isn’t safe,

มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.

maa kap win mor-dter-sai yoo nai gor-tor-mor

so I came to ride “Win” motor-cycle taxi in Bangkok.

ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ

ai kai nui look tak-sin roop lor

That kid of Thaksin are handsome.

ไม่ชอบเพลงฮาดคอร์ชอบเพลงคาราบา

mai chop pleng haat-kor chop pleng kaa raa-baao

He doesn’t like hard-core songs, but likes Carabao’s songs.

ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว

daai faen bpen dek naew saai dieow

Got a young lover, one who wears the latest trendy single strap blouse.

แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า

dtae yoo gan dieow dieow gor ok laai nam-nao

But being together with her just for awhile was enough to reveal her foul behavior.

บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ

bok yoo gan bpai gor ot dtaai bplao-bplao

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก

beua laew kaa raa-baao yaak ja moh dern-dok

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกใน รักมาสุดราง

kon jon gor loie mai ying yai naam dtaa dtok nai rak maa soot raang

Poor people, as a result, wouldn’t be prominent; so with tears flowing inwards, love came to the end of its track.

สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าล้างบาง

san-yaa naa fon man gao hua kwaai dtong sao saao jaao laang baang

Rainy season’s promises, they’re obsolete; Buffalo’s head must be sad, his young princess eliminated.

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านน

saao jan nong naang jaak baan naa

A young girl, a damsel from a farm home,

มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี

maa siang duang cha dtaa peua ja jer chohk dee

Came here to risk her fate, hoping to to find good-luck.

จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4 เลือกอาชีพสตรีขายบริการ

jop mor 3 yang mai kaam mor 4 leuak aa cheep sa-dtree kaai bor-ri-gaan

Had finished grade 3, but still haven’t pass grade 4; chose the occupation as a lady selling her services.

เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่ เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน

bpen baan-lek kong sia yai sia mai kao jai tam-mai leu chop pleng bpaan

Became a mistress of a prominet rich man. The rich man doesn’t understand why one should like Parn’s song.

มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า

man daa poo chaai laai jai tang wan sia chak ram-kaan lerk gan dee gwaa

Those songs condemns about men’s flirtation the whole day. The rich man was somewhat annoyed by it, hence to breakup would be better off.

ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว

poo ying took kon ao dtae jai naam dtaa dtok nai dtop meu kaang dieow

Every girl is self-willed; hence with tears flowing inwards, she’s left having to clap with one hand.

เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ ผู้ชายไม่เกี่ยว

reuang ngaai-ngaai tee poo chaai mai roo dtae poo ying kao roo poo chaai mai gieow

Simple matters that men don’t know, but girls knew them in depth; men are not involved.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรา

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์

noom saao saan kwaam sam-pan

Young man and girl weave a relationship.

ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

yaai bpai yoo duay gan yaang kao ok kao jai

They moved in to live together, understanding each other’s heart.

เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย

bpert pleng bpaan fang duay gan dton baai

Turn on Parn’s song to listen along in the afternoon;

กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว

glap jaak win-mor-sai gor bpert kaa raa-baao

When he returned from Win Motor, he would then turn on Carabao’s songs.

สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า

song raeng ruam duay chuay gan wang waa eek mai naan man dtong dee gwaa gao

Both strongly together, and helping each other, hoping that not long things would be better than before.

เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว

bplian sa-wan bon din hai bpen daao

Change this heaven on earth into stars,

ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน

waa ja bpert raan lao cheu waa raan baao bpaan

And will open a wine shop, and name the shop Bao-Parn.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén