Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Tag: Thai Music and Thai National Anthem (Page 1 of 2)

Thai music ‘More than love’ (maak gwaa rak) by Thai singer Rose Sirinitip

มากกว่ารัก – maak gwaa rak

(More Than Love)

Thai Singer : Rose

This beautiful piece of Thai music is by Thai singer Rose. The lyrics are about finding a wonderful love in your life that fulfills your hearts desire. Rose has such a beautiful and silky voice and the song has a very infectious melody that is easy to remember…Hope you enjoy.


ก่อนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า
gon koie ngao  koie roo seuk way waa

I have been lonely before

เคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใด
koie mong haa kwaam rak nan man yoo tee dai

I was always looking for love where is it.

โลกใบใหญ่เหลือเกิน มีผู้คนอยู่มากมาย
lohk bai yai leua gern  mee poo kon yoo maak maai

The world is very big and has many people

แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที
dtae hua jai man glap ngao keun tuk tee

But my heart is more lonely

แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ
dtae meua chan dai pop gap ter

But when i met you

สิ่งที่เธอให้ฉัน -ไม่รู้มันคืออะไร
sing tee ter hai chan mai roo man keu a-rai

I don’t know what you gave to me

โลกใบใหญ่ใบเดิม กลับไม่เคยต้องเหงาใจ

lohk bai yai bai derm  glap mai koie dtong ngao jai

Cause now I never feel lonely in the big world like before

แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้
kae chan nan yang mee ter yoo dtrong nee

Just I have you here with me

* เธอเป็นมากกว่ารัก เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ter bpen maak gwaa rak  pror ter nan keu kreung chee-wit

you are more than love, because you are a half of my life

ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนาน
chan chai way-laa tang chee-wit  peua dtaam haa lae ror koi ter maa saen naan


i have spent all my life  to find and waited for you so long

และสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ
lae sut taai gor jer  waa ter keu tuk yaang tee dterm dtem hua jai

and finally I found..that you are everything to fulfill my heart

ากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
jaak nee tuk lom haai-jai chan keu ter

from now every breath is for you

หากว่าเธอนั้นคือความรัก
haak waa ter nan keu kwaam rak

if you are the love

ก็เป็นรักที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย
gor bpen rak tee dee jon mai mee kam ban-yaai

such a good love that word can not describe


ช่างโชคดีเหลือเกินที่มีเธอเดินข้างกาย
chaang chohk dee leua gern tee mee ter dern kaang gaai

I’m just so lucky that i have you beside me

ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
chee-wit nan dai dterm dtem sing tee kaat haai

you filled what was lacking in my heart

(ซ้ำ *)

จากนี้ทุกลมหายใจ..ฉันคือเธอ…
jaak nee tuk lom haai-jai..chan keu ter

from now every breath is for you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song by Thai singer “Aof – Bow อยากมีชีวิตเพื่อเธอ”

This Thai music song is by Thai singer “Aof pongsak” and is about missing someone who has left you and not knowing why they are angry.


..อยากมีชีวิตเพื่อเธอ..

(yaak mee chee-wit peua ter)

Thai Singer: Aof Pongsak-Bow Sunita


บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร

bok daai mai groht keuang chan reuang a-rai

Can you tell me what is it that you’re angry with me about

จึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลา

jeung haai naa bpai glai mai mee mae kam am laa

that you disappeared far away without even saying goodbye.

สุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมา

soot bpuat raao dtong ton ngao reuay maa

It’s so painful that I ought to endure loneliness constantly,

เมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจ

meua mong mai jer waew dtaa koo nan tee koie dtreung jai

when I don’t see the pair of eyes that once touched me.

ไม่มีเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไป

mai mee ter laew meuan jai ja kaat haai bpai

Without you now, it’s as though my heart’s missing.

เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไม

meua chan mai mee ter glai ja haai jai bpai tam-mai

When you’re not with me, why should I carry on living?

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใคร จะมีความหมายเท่าเธอ

roo mai waa mai mee krai krai ja mee kwaam maai tao ter

Do you know that no one else is as significant as you are.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าหากวันนี้ไม่มีเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa haak wan nee mai mee ter

The whole world will seem empty if I lose you now.

อยากให้รู้ว่าอยู่ก็เพื่อรอ รอเพียงวันเวลา ที่จะได้เจอกัน

yaak hai roo waa yoo gor peua ror ror piang wan way-laa tee ja daai jer gan

I want you to know that I live just to wait, waiting for just one day that we’ll be able to see each other.

เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น หนึ่งคนที่ต้องการ

ter tao nan ter tao nan neung kon tee dtong gaan

The one I need is simply just you,

ใจมันทรมาน คิดถึงจนเกินบรรยาย

jai man tor-ra-maan kit teung jon gern ban-yaai

My heart is suffering, miss you more than words can say.

ไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้

mai mee ter laew chan bpai dtor bpai mai daai

Without you now, I’m unable to go on.

จะเสียอะไรก็ได้สุดท้ายแค่เพียงมีเธอ

ja sia a-rai gor daai soot taai kae piang mee ter

I’m able to lose everything, just to have you in the end.

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใครที่ใจจะรักอีกแล้ว

roo mai waa mai mee krai krai tee jai ja rak eek laew

Do you know that there’s no one else whom my heart’s gonna love anymore.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าฉันขาดเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa chan kaat ter

The whole world will seem empty if I’m without you.

ฉันอยู่วันนี้…เพื่อรักเธอ

chan yoo wan nee … peua rak ter

I’m now living…just to love you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song – หนุ่มบาว-สาวปาน num bao sao parn

This Thai music song is one of those Thai songs about a poor boy from the country who after many hardships finds his love.

“หนุ่มบาว-สาวปาน Num Bao – Sao Parn”

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย

greet yaang yoo dtai mai bplot pai

Tapping rubber in the South isn’t safe,

มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.

maa kap win mor-dter-sai yoo nai gor-tor-mor

so I came to ride “Win” motor-cycle taxi in Bangkok.

ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ

ai kai nui look tak-sin roop lor

That kid of Thaksin are handsome.

ไม่ชอบเพลงฮาดคอร์ชอบเพลงคาราบา

mai chop pleng haat-kor chop pleng kaa raa-baao

He doesn’t like hard-core songs, but likes Carabao’s songs.

ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว

daai faen bpen dek naew saai dieow

Got a young lover, one who wears the latest trendy single strap blouse.

แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า

dtae yoo gan dieow dieow gor ok laai nam-nao

But being together with her just for awhile was enough to reveal her foul behavior.

บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ

bok yoo gan bpai gor ot dtaai bplao-bplao

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก

beua laew kaa raa-baao yaak ja moh dern-dok

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกใน รักมาสุดราง

kon jon gor loie mai ying yai naam dtaa dtok nai rak maa soot raang

Poor people, as a result, wouldn’t be prominent; so with tears flowing inwards, love came to the end of its track.

สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าล้างบาง

san-yaa naa fon man gao hua kwaai dtong sao saao jaao laang baang

Rainy season’s promises, they’re obsolete; Buffalo’s head must be sad, his young princess eliminated.

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านน

saao jan nong naang jaak baan naa

A young girl, a damsel from a farm home,

มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี

maa siang duang cha dtaa peua ja jer chohk dee

Came here to risk her fate, hoping to to find good-luck.

จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4 เลือกอาชีพสตรีขายบริการ

jop mor 3 yang mai kaam mor 4 leuak aa cheep sa-dtree kaai bor-ri-gaan

Had finished grade 3, but still haven’t pass grade 4; chose the occupation as a lady selling her services.

เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่ เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน

bpen baan-lek kong sia yai sia mai kao jai tam-mai leu chop pleng bpaan

Became a mistress of a prominet rich man. The rich man doesn’t understand why one should like Parn’s song.

มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า

man daa poo chaai laai jai tang wan sia chak ram-kaan lerk gan dee gwaa

Those songs condemns about men’s flirtation the whole day. The rich man was somewhat annoyed by it, hence to breakup would be better off.

ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว

poo ying took kon ao dtae jai naam dtaa dtok nai dtop meu kaang dieow

Every girl is self-willed; hence with tears flowing inwards, she’s left having to clap with one hand.

เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ ผู้ชายไม่เกี่ยว

reuang ngaai-ngaai tee poo chaai mai roo dtae poo ying kao roo poo chaai mai gieow

Simple matters that men don’t know, but girls knew them in depth; men are not involved.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรา

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์

noom saao saan kwaam sam-pan

Young man and girl weave a relationship.

ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

yaai bpai yoo duay gan yaang kao ok kao jai

They moved in to live together, understanding each other’s heart.

เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย

bpert pleng bpaan fang duay gan dton baai

Turn on Parn’s song to listen along in the afternoon;

กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว

glap jaak win-mor-sai gor bpert kaa raa-baao

When he returned from Win Motor, he would then turn on Carabao’s songs.

สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า

song raeng ruam duay chuay gan wang waa eek mai naan man dtong dee gwaa gao

Both strongly together, and helping each other, hoping that not long things would be better than before.

เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว

bplian sa-wan bon din hai bpen daao

Change this heaven on earth into stars,

ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน

waa ja bpert raan lao cheu waa raan baao bpaan

And will open a wine shop, and name the shop Bao-Parn.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song called “Defeated Heart- แพ้ใจ ใหม่”

This is a Thai music song from Thai singer Mai Charoenpura

She is my top favorite Thai Singer and This song is about finding love after keeping your heart locked away….

Please enjoy another of our popular Thai songs.

“Defeated Heart- แพ้ใจ- Pae jai “

Thai singer : Mai Charoenpura

เก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้

gep jai wai nai lin chuk kong mai jer laew ruk tae

I’d kept my heart locked away. There was little chance I’ll find true love.

เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง

beua gup kwaam bruan brae mun mai kae lae mai wung

I was bored of the uncertainty. I didn’t care, didn’t hope.

มันเหมือนคนชินชา ไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา

mun meuan kon chin chaa mai mong mai fung lae laew gor mee ter dern kao maa

I was like someone indifferent to the world. I didn’t see it, didn’t listen to it. And then you came into my life.

เข้ามาค้นในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว

kao maa kon nai lin chuk tee bit dtai prow ruk rao

Came and open the drawer where my broken heart had been locked away.

ให้อภัยใจเมาเมา มาแบ่งเบาที่ฉันล้า

hai a-pai jai mao mao maa baeng bao tee chun la

And gently forgave it. Came and relieved my tiredness.

มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ

maa son jai yai dee kon tee mai mee kaa hai roo waa dtua eng sum kun

Came and cared about me, someone without value to anyone. And let me know that I was still important to someone.

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

(Interlude)

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง

wun nee chun ruk ter keu reuang jing

Today my love for you is real,


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai singer Ta Ta Young – Saving it for you alone

A beautiful Thai music song from the lovely Thai singer Ta Ta Young called “Saving it for you alone“.

Thai singer Ta Ta Young

I love this song because the words are about saving your heart for that special someone, even though he/she may not be in your life yet. It  is the hopeful dream of beautiful love and the belief that it is worth saving your heart for.

Ta Ta Young is a popular Thai singer and is not only popular in Thailand but she is also Internationally recognized as well and so is a fantastic export for Thai music.

I hope you enjoy this song as much as I do, it has sub-English as well so you can sing a long….I shall post more great Thai music from Thai singers soon so please look out for that.

“ja gep ao wai hai ter poo dieow” (Saving it for you alone)

Thai singer:TaTa Young

หากโลกนี้ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม อาจไม่พบความจริงข้างในหัวใจ

haak lok nee yung kong ben bai muean derm

art mai pop kwarm jing kaang nai hua jai

If the world is still the same as before, maybe I can’t find out the truth of how I feel.

อาจไม่รู้ใจตัวเองว่าเหงาว่าเดียวดาย และไม่คิดจะถามหัวใจสักครั้ง

art mai roo jai dtua eng wa ngao wa dee-o dai

lae mai kit ja taam hua jai suk krung

Maybe I don’t know my own heart and how lonely it is, I never thought to ask it.

แต่โลกนี้ก็พาให้เราพบเจอ และให้ฉันเข้าใจตัวเองสักที

dtae lok nee gor pa hai rao pop jer lae hai chun kao jai dtua eng suk tee

But this world has lead us to meet each other, and enabled me understand my heart.

ว่าที่แท้ในหัวใจเงียบเหงาทุกนาที อยู่เพื่อรอจะเจอกับเธอมานาน

wa tee tae nai hua jai ngiap ngao took na-tee

yoo puea ror ja jer gup ter ma naan

The truth that every minute it’s lonely, it’s been waiting for you to return for a long time.

เดินทางข้ามผ่านเวลาและเธอคือคำตอบ ว่าเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ

dern taang kaam paan wae-la lae ter keu kam dtop

wa ter kon dee-o yoo nai hua jai

Our journey together has stood the test of time and you are the answer, that it’s only you in my heart.

ต่อให้กาลเวลาจะหมุนเวียนไปสักเพียงใด รอนานแค่ไหนฉันยังมีเธอ

dtor hai gaan wae-la ja moon wian bai suk piang dai

ror naan kae nai chun yung me ter

However much time passes by and however bad it may make me feel, I will still have you.

แต่หนึ่งดวงใจที่ฉันมีเก็บมานานเพิ่งค้นเจอ

dtae neung duang jai tee chun mee gep ma naan perng kon jer

I’ve kept the one heart that I have for a long time, and I’ve just discovered.

ว่าเก็บเอาไว้ให้เธอผู้เดียว

wa gep ao wai hai ter poo dee-o

That I’ve been saving it for you alone.

(Interlude)

กว่าจะรู้ความจริงข้างในหัวใจ ก็ต้องใช้เวลามากมายเหลือเกิน

gwa ja roo kwarm jing kaang nai hua jai gor dtong chai wae-la maak mai luea gern

Until I found my true feelings, I had to spend so much time searching.

กว่าจะพบเจอทางออกก็หลงทางไปไกล

gwa ja pop jer taang ork gor long taang bai glai

Until I found the way out, I felt so lost.

เพิ่งเข้าใจว่าเราไม่ไกลกันเลย

perng kao jai wa rao mai glai gun ler-ee

And now I’ve just understood that we’re not far from each other at all.

เดินทางข้ามผ่านเวลาและเธอคือคำตอบ ว่าเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ

dern taang kaam paan wae-la lae ter keu kam dtop

wa ter kon dee-o yoo nai hua jai

Our journey together has stood the test of time and you are the answer, that it’s only you in my heart.

ต่อให้กาลเวลาจะหมุนเวียนไปสักเพียงใด รอนานแค่ไหนฉันยังมีเธอ

dtor hai gaan wae-la ja moon wian bai suk piang dai

ror naan kae nai chun yung me ter

However much time passes by and however bad it may make me feel, I will still have you.

แต่หนึ่งดวงใจที่ฉันมีเก็บมานานเพิ่งค้นเจอ

dtae neung duang jai tee chun mee gep ma naan perng kon jer

I’ve kept the one heart that I have for a long time, and I’ve just discovered.

ว่าเก็บเอาไว้ให้เธอผู้เดียว

wa gep ao wai hai ter poo dee-o

That I’ve been saving it for you alone.

เดินทางข้ามผ่านเวลาและเธอคือคำตอบ ว่าเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ

dern taang kaam paan wae-la lae ter keu kam dtop

wa ter kon dee-o yoo nai hua jai

Our journey together has stood the test of time and you are the answer, that it’s only you in my heart.

ต่อให้กาลเวลาจะหมุนเวียนไปสักเพียงใด รอนานแค่ไหนฉันยังมีเธอ

dtor hai gaan wae-la ja moon wian bai suk piang dai

ror naan kae nai chun yung me ter

However much time passes by and however bad it may make me feel, I will still have you.

แต่หนึ่งดวงใจที่ฉันมีเก็บมานานเพิ่งค้นเจอ

dtae neung duang jai tee chun mee gep ma naan perng kon jer

I’ve kept the one heart that I have for a long time, and I’ve just discovered.

ว่าเก็บเอาไว้ให้เธอผู้เดียว

wa gep ao wai hai ter poo dee-o

That I’ve been saving it for you alone.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén