Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Tag: thai music song (Page 1 of 2)

Thai Songkran Dance Music – รำวงวันสงกรานต์ วงสุนทราภรณ์

Thai Songkran Dance Music – รำวงวันสงกรานต์  วง สุนทราภรณ์


 

 

 

The History of  Thai New Year or  Songkran Festival

In ancient times has. Songkran Festival is held on the new year. Because the country is considered the torrid start time .as summer is the best time. With free from. Farming.

Also, cold weather is past. With the winter is over so that all other stops, whether the tree is stopped bloom. All animals. It stationary bed hermitage. With the cold weather is not easy in life. Or growth of living things all day, sure enough, it is the Songkran Festival. The New Year in hot countries. Unlike the countries discussed in the winter on New Year’s Day message to all the Songkran Festival is 3 days together are.

On 13 April Mhasgkrants. Day or New Year’s Eve means a big step up grilled or Songkran is the year that orbit the sun into Aries. A major cleaning day. Cleansing the body. And hearts to clean. Start playing a splash on the first day.

14 days on medium or Wannena means is located on the next day from day 1 Mhasgkrants the sun into the Ram already. A day that typically has many local activities such as play. Kntraiekgawand. J. King make good soup. Songkran Festival parade. The cultural and entertain other play … splash traditional Thai often play this very special day.

And on April 15 is New Year’s day means the day the new era. Is put on merits welcome the new year. Emissions released birds, fish. The charity dedicated to fathers who passed away. The water Dmhaw adult.
The man who for. People respect. To ask for forgiveness and cry b hat to the new year is similar to the glory of New Life and provide a clean priest Buddha is also honorable national importance. .. Today also played the same splash. But in the legend of the Songkran Festival, as well as related traditions. Songkran is always with her. Evidence has shown in the main stone inscription of Wat Ram Praechtupn stainless perhaps Clarke.

Songkran Festival activities.

1. Beneficence to put the fate of life.
2. Let the birds leave the fish. Thai people believe that emissions are released birds, fish. Considered and forgiveness.
Payment is sin in their creator. Also, make misfortune to occur out.
3. Largesse to the poor, such as disabled children, orphans, elderly, etc..
4. Bathe Buddha. Clean and novice monks.
5. The water prayer adults and adults, including parents, relatives, people with kindness. Adults in the water.
Songkran Festival with need. To ask pardon what may be harassment in some adults, including a prayer for.
A fortune and to remind their own ideas. Also, to show gratitude to those obliged to have.
King, you are also watering tradition has ancient. Demonstrating gratitude.
Appreciative of the child to the parent or other adult relatives and a prayer by parents relatives.
Adults to a fortune in the New Year.
6. Play splash. This tradition is considered a symbol of the Songkran Festival ever. By Day Celebration.
Songkran is a summer tradition started by the pour water. And water relative to adults.
Play douse them popular among the young. Splash water used to put together the fragrance, but Ngmab today.
This is a good tradition to fade over time and era. There are currently spraying with water.
Violence and have different equipment to use in play with more splatter.

 

Note : The History Information from Nakhonkorat.com


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai Singer – Aof Pongsak ตะวันยังมีให้เห็น

ตะวันยังมีให้เห็น (dta-wan yang mee hai hen)

Thai Singer : Aof Pongsak

ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ หลับตายังคงเจอเธอ เหมือนเดิมเสมอทุกวัน

paai nai jai won-wian fao kit teung piang ter lap dtaa yang kong jer ter meuan derm sa-mer took wan

Within my heart it keeps care and thoughts about you. When I close my eyes I still see you like before, everyday.

สัมผัสอบอุ่นที่เธอเคยมีให้กัน กับความทรงจำที่ฉันนั้นไม่ลืม

เก็บไว้จากวันที่ไกลห่างกัน

sam-pat op oon tee ter koie mee hai gan gap kwaam song jam tee chan nan mai leum

gep wai jaak wan tee glai haang gan

The warm feeling that you ever gave me, and the memory that I can’t forget, I kept it since the day we seperated.

เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

meua chan gor mai roo waa man ja bpen bpai daai mai

When I don’t know that whether it will be possible or not,

ที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอด

tee ja rak ter lae mee ter yoo gap chan dta-lot

that I may love and have you with me forever.

ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

mai yaak dtong yoo peua mong hen ter jaak bpai

I don’t wish to have to see you leave me.

แต่วันนี้ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว

dtae wan nee chan rang dtua ter dtor bpai mai wai

But today I restrained myself, to continue with you is not possible,

เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป

meua ter gap chan dtong dern yaek taang gan bpai

when you and I had to walk different paths.

ไม่มี เธอแล้วจะอยู่อย่างไร ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม

ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

mai mee ter laew ja yoo yaang rai mai hai rak gor kuan dtong leum chai mai

feun jai dtua eng took krang

Without you I’ll live anyhow. Don’t give me love then I should forget it, isn’t it? I’m unwilling each time.

และพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

lae proong-nee mai roo waa man ja bpen yang ngai

And tomorrow I don’t know that what it will be.

รู้เพียงตะวันยังมีให้เห็นไกลๆ

roo piang dta-wan yang mee hai hen glai-glai

I knew only that the sun will still be seen far away.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, like the sun.

(Interlude)

ทุกอย่างจดจำขึ้นใจได้ดี เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

took yaang jot jam keun jai daai dee meua chan gor mai roo waa man ja bpen bpai daai mai

Everything noted and memorized well by heart, when I also don’t know that whether it will be possible or not,

ที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอด

tee ja rak ter lae mee ter yoo gap chan dta-lot

that I’ll love you and have you with me forever.

ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

mai yaak dtong yoo peua mong hen ter jaak bpai

I don’t wish to have to see you leave me.

แต่วันนี้ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว

dtae wan nee chan rang dtua ter dtor bpai mai wai

But today I restrained myself, to continue with you is not possible,

เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป

meua ter gap chan dtong dern yaek taang gan bpai

when you and I had to walk different paths.

ไม่มี เธอแล้วจะอยู่อย่างไร ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม

ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

mai mee ter laew ja yoo yaang rai mai hai rak gor kuan dtong leum chai mai

feun jai dtua eng took krang

Without you I’ll live anyhow. Don’t give me love then I should forget it, isn’t it? I’m unwilling each time.

และพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

lae proong-nee mai roo waa man ja bpen yang ngai

And tomorrow I don’t know that what it will be.

รู้เพียงตะวันยังมีให้เห็นไกลๆ

roo piang dta-wan yang mee hai hen glai-glai

I knew only that the sun will still be seen far away.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, like the sun.

เธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจฉัน และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไป

ter ja bpen kon dieow yoo nai jai chan lae ja bpen het pon dieow tao nan tee ja tam hai chan daai dern dtor bpai

You will be the only one in my heart and will be the only reason that will make me able to walk on.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ

มีแต่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai

mee dtae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, have but you in my heart, like the sun.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song by Thai singer “Aof – Bow อยากมีชีวิตเพื่อเธอ”

This Thai music song is by Thai singer “Aof pongsak” and is about missing someone who has left you and not knowing why they are angry.


..อยากมีชีวิตเพื่อเธอ..

(yaak mee chee-wit peua ter)

Thai Singer: Aof Pongsak-Bow Sunita


บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร

bok daai mai groht keuang chan reuang a-rai

Can you tell me what is it that you’re angry with me about

จึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลา

jeung haai naa bpai glai mai mee mae kam am laa

that you disappeared far away without even saying goodbye.

สุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมา

soot bpuat raao dtong ton ngao reuay maa

It’s so painful that I ought to endure loneliness constantly,

เมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจ

meua mong mai jer waew dtaa koo nan tee koie dtreung jai

when I don’t see the pair of eyes that once touched me.

ไม่มีเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไป

mai mee ter laew meuan jai ja kaat haai bpai

Without you now, it’s as though my heart’s missing.

เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไม

meua chan mai mee ter glai ja haai jai bpai tam-mai

When you’re not with me, why should I carry on living?

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใคร จะมีความหมายเท่าเธอ

roo mai waa mai mee krai krai ja mee kwaam maai tao ter

Do you know that no one else is as significant as you are.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าหากวันนี้ไม่มีเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa haak wan nee mai mee ter

The whole world will seem empty if I lose you now.

อยากให้รู้ว่าอยู่ก็เพื่อรอ รอเพียงวันเวลา ที่จะได้เจอกัน

yaak hai roo waa yoo gor peua ror ror piang wan way-laa tee ja daai jer gan

I want you to know that I live just to wait, waiting for just one day that we’ll be able to see each other.

เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น หนึ่งคนที่ต้องการ

ter tao nan ter tao nan neung kon tee dtong gaan

The one I need is simply just you,

ใจมันทรมาน คิดถึงจนเกินบรรยาย

jai man tor-ra-maan kit teung jon gern ban-yaai

My heart is suffering, miss you more than words can say.

ไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้

mai mee ter laew chan bpai dtor bpai mai daai

Without you now, I’m unable to go on.

จะเสียอะไรก็ได้สุดท้ายแค่เพียงมีเธอ

ja sia a-rai gor daai soot taai kae piang mee ter

I’m able to lose everything, just to have you in the end.

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใครที่ใจจะรักอีกแล้ว

roo mai waa mai mee krai krai tee jai ja rak eek laew

Do you know that there’s no one else whom my heart’s gonna love anymore.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าฉันขาดเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa chan kaat ter

The whole world will seem empty if I’m without you.

ฉันอยู่วันนี้…เพื่อรักเธอ

chan yoo wan nee … peua rak ter

I’m now living…just to love you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song – หนุ่มบาว-สาวปาน num bao sao parn

This Thai music song is one of those Thai songs about a poor boy from the country who after many hardships finds his love.

“หนุ่มบาว-สาวปาน Num Bao – Sao Parn”

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย

greet yaang yoo dtai mai bplot pai

Tapping rubber in the South isn’t safe,

มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.

maa kap win mor-dter-sai yoo nai gor-tor-mor

so I came to ride “Win” motor-cycle taxi in Bangkok.

ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ

ai kai nui look tak-sin roop lor

That kid of Thaksin are handsome.

ไม่ชอบเพลงฮาดคอร์ชอบเพลงคาราบา

mai chop pleng haat-kor chop pleng kaa raa-baao

He doesn’t like hard-core songs, but likes Carabao’s songs.

ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว

daai faen bpen dek naew saai dieow

Got a young lover, one who wears the latest trendy single strap blouse.

แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า

dtae yoo gan dieow dieow gor ok laai nam-nao

But being together with her just for awhile was enough to reveal her foul behavior.

บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ

bok yoo gan bpai gor ot dtaai bplao-bplao

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก

beua laew kaa raa-baao yaak ja moh dern-dok

She said to stay on with me then would only to be starved to death for nothing.

คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกใน รักมาสุดราง

kon jon gor loie mai ying yai naam dtaa dtok nai rak maa soot raang

Poor people, as a result, wouldn’t be prominent; so with tears flowing inwards, love came to the end of its track.

สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าล้างบาง

san-yaa naa fon man gao hua kwaai dtong sao saao jaao laang baang

Rainy season’s promises, they’re obsolete; Buffalo’s head must be sad, his young princess eliminated.

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านน

saao jan nong naang jaak baan naa

A young girl, a damsel from a farm home,

มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี

maa siang duang cha dtaa peua ja jer chohk dee

Came here to risk her fate, hoping to to find good-luck.

จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4 เลือกอาชีพสตรีขายบริการ

jop mor 3 yang mai kaam mor 4 leuak aa cheep sa-dtree kaai bor-ri-gaan

Had finished grade 3, but still haven’t pass grade 4; chose the occupation as a lady selling her services.

เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่ เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน

bpen baan-lek kong sia yai sia mai kao jai tam-mai leu chop pleng bpaan

Became a mistress of a prominet rich man. The rich man doesn’t understand why one should like Parn’s song.

มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า

man daa poo chaai laai jai tang wan sia chak ram-kaan lerk gan dee gwaa

Those songs condemns about men’s flirtation the whole day. The rich man was somewhat annoyed by it, hence to breakup would be better off.

ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว

poo ying took kon ao dtae jai naam dtaa dtok nai dtop meu kaang dieow

Every girl is self-willed; hence with tears flowing inwards, she’s left having to clap with one hand.

เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ ผู้ชายไม่เกี่ยว

reuang ngaai-ngaai tee poo chaai mai roo dtae poo ying kao roo poo chaai mai gieow

Simple matters that men don’t know, but girls knew them in depth; men are not involved.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ

kwaam ngao bpen kua-buak kua lop

Loneliness is like positive and negetive poles,

หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรา

noom saao daai maa pop gan nai keun raao raan

young man and girl gets to meet in the night of sadness.

คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา

kon ngao yom kao jai kon ngao

Lonely people can understand lonely people,

เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน

meua saai dtaa sao ๆ song bpai tak taai gan

when their sights of sadness were sent to greet each other.

หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน

noom kor pleng baao saao gor kor pleng bpaan

Young man ask for Carabao’s songs, young girl ask for Parn’s songs.

หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน

noom rong pleng baao saao gor rong pleng bpaan

Young man sings Bao’s songs, young girl then sings Parn’s songs.

ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง

dok rak pli baan na dta-wan daeng

Flower of love blooms at “Tawan Daeng”.

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์

noom saao saan kwaam sam-pan

Young man and girl weave a relationship.

ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

yaai bpai yoo duay gan yaang kao ok kao jai

They moved in to live together, understanding each other’s heart.

เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย

bpert pleng bpaan fang duay gan dton baai

Turn on Parn’s song to listen along in the afternoon;

กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว

glap jaak win-mor-sai gor bpert kaa raa-baao

When he returned from Win Motor, he would then turn on Carabao’s songs.

สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า

song raeng ruam duay chuay gan wang waa eek mai naan man dtong dee gwaa gao

Both strongly together, and helping each other, hoping that not long things would be better than before.

เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว

bplian sa-wan bon din hai bpen daao

Change this heaven on earth into stars,

ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน

waa ja bpert raan lao cheu waa raan baao bpaan

And will open a wine shop, and name the shop Bao-Parn.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน

noom baao saao bpaan noom baao gap saao bpaan

Young Bao, young Parn; young Bao with young Parn,

สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด

song gaai hua jai dieow gan ruam saang dtam naan rak tor-ra-hot

2 bodies with hearts as one, together will build a legend of enduring love.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song called “Defeated Heart- แพ้ใจ ใหม่”

This is a Thai music song from Thai singer Mai Charoenpura

She is my top favorite Thai Singer and This song is about finding love after keeping your heart locked away….

Please enjoy another of our popular Thai songs.

“Defeated Heart- แพ้ใจ- Pae jai “

Thai singer : Mai Charoenpura

เก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้

gep jai wai nai lin chuk kong mai jer laew ruk tae

I’d kept my heart locked away. There was little chance I’ll find true love.

เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง

beua gup kwaam bruan brae mun mai kae lae mai wung

I was bored of the uncertainty. I didn’t care, didn’t hope.

มันเหมือนคนชินชา ไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา

mun meuan kon chin chaa mai mong mai fung lae laew gor mee ter dern kao maa

I was like someone indifferent to the world. I didn’t see it, didn’t listen to it. And then you came into my life.

เข้ามาค้นในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว

kao maa kon nai lin chuk tee bit dtai prow ruk rao

Came and open the drawer where my broken heart had been locked away.

ให้อภัยใจเมาเมา มาแบ่งเบาที่ฉันล้า

hai a-pai jai mao mao maa baeng bao tee chun la

And gently forgave it. Came and relieved my tiredness.

มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ

maa son jai yai dee kon tee mai mee kaa hai roo waa dtua eng sum kun

Came and cared about me, someone without value to anyone. And let me know that I was still important to someone.

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

(Interlude)

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง

wun nee chun ruk ter keu reuang jing

Today my love for you is real,


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén