Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Tag: 1

Thai music song by Thai singer “Aof – Bow อยากมีชีวิตเพื่อเธอ”

This Thai music song is by Thai singer “Aof pongsak” and is about missing someone who has left you and not knowing why they are angry.


..อยากมีชีวิตเพื่อเธอ..

(yaak mee chee-wit peua ter)

Thai Singer: Aof Pongsak-Bow Sunita


บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร

bok daai mai groht keuang chan reuang a-rai

Can you tell me what is it that you’re angry with me about

จึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลา

jeung haai naa bpai glai mai mee mae kam am laa

that you disappeared far away without even saying goodbye.

สุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมา

soot bpuat raao dtong ton ngao reuay maa

It’s so painful that I ought to endure loneliness constantly,

เมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจ

meua mong mai jer waew dtaa koo nan tee koie dtreung jai

when I don’t see the pair of eyes that once touched me.

ไม่มีเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไป

mai mee ter laew meuan jai ja kaat haai bpai

Without you now, it’s as though my heart’s missing.

เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไม

meua chan mai mee ter glai ja haai jai bpai tam-mai

When you’re not with me, why should I carry on living?

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใคร จะมีความหมายเท่าเธอ

roo mai waa mai mee krai krai ja mee kwaam maai tao ter

Do you know that no one else is as significant as you are.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าหากวันนี้ไม่มีเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa haak wan nee mai mee ter

The whole world will seem empty if I lose you now.

อยากให้รู้ว่าอยู่ก็เพื่อรอ รอเพียงวันเวลา ที่จะได้เจอกัน

yaak hai roo waa yoo gor peua ror ror piang wan way-laa tee ja daai jer gan

I want you to know that I live just to wait, waiting for just one day that we’ll be able to see each other.

เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น หนึ่งคนที่ต้องการ

ter tao nan ter tao nan neung kon tee dtong gaan

The one I need is simply just you,

ใจมันทรมาน คิดถึงจนเกินบรรยาย

jai man tor-ra-maan kit teung jon gern ban-yaai

My heart is suffering, miss you more than words can say.

ไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้

mai mee ter laew chan bpai dtor bpai mai daai

Without you now, I’m unable to go on.

จะเสียอะไรก็ได้สุดท้ายแค่เพียงมีเธอ

ja sia a-rai gor daai soot taai kae piang mee ter

I’m able to lose everything, just to have you in the end.

รักเธอ อยากมีชีวิตเพื่อเธอ

rak ter yaak mee chee-wit peua ter

I love you, I want to live for you.

รู้ไหมว่าไม่มีใครใครที่ใจจะรักอีกแล้ว

roo mai waa mai mee krai krai tee jai ja rak eek laew

Do you know that there’s no one else whom my heart’s gonna love anymore.

โลกทั้งโลกมันดูว่างเปล่า ถ้าฉันขาดเธอ

lohk tang lohk man doo waang bplao taa chan kaat ter

The whole world will seem empty if I’m without you.

ฉันอยู่วันนี้…เพื่อรักเธอ

chan yoo wan nee … peua rak ter

I’m now living…just to love you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music song called “Defeated Heart- แพ้ใจ ใหม่”

This is a Thai music song from Thai singer Mai Charoenpura

She is my top favorite Thai Singer and This song is about finding love after keeping your heart locked away….

Please enjoy another of our popular Thai songs.

“Defeated Heart- แพ้ใจ- Pae jai “

Thai singer : Mai Charoenpura

เก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้

gep jai wai nai lin chuk kong mai jer laew ruk tae

I’d kept my heart locked away. There was little chance I’ll find true love.

เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง

beua gup kwaam bruan brae mun mai kae lae mai wung

I was bored of the uncertainty. I didn’t care, didn’t hope.

มันเหมือนคนชินชา ไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา

mun meuan kon chin chaa mai mong mai fung lae laew gor mee ter dern kao maa

I was like someone indifferent to the world. I didn’t see it, didn’t listen to it. And then you came into my life.

เข้ามาค้นในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว

kao maa kon nai lin chuk tee bit dtai prow ruk rao

Came and open the drawer where my broken heart had been locked away.

ให้อภัยใจเมาเมา มาแบ่งเบาที่ฉันล้า

hai a-pai jai mao mao maa baeng bao tee chun la

And gently forgave it. Came and relieved my tiredness.

มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ

maa son jai yai dee kon tee mai mee kaa hai roo waa dtua eng sum kun

Came and cared about me, someone without value to anyone. And let me know that I was still important to someone.

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

(Interlude)

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ

geng maa jaak nai gor pae hua jai yaang ter

How did you manage to do it. I was defeated by your heart.

เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

meua rai tee pler yung neuk waa ter yoo nai fun

Anytime I daydream, it’s still you I think of in my dreams.

ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน

yung mee eek reu ruk tae tee ker-ee soh haa maa naan

Is there still more? Of the love that I’ve searched for, for so long.

วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ

wun nee ben ngai ben gun ja ruk ter

From today, whatever happens, I’ll love you.

เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง

meau ter roo waa chun ruk gor yaa tam hai chun long

Now you know that I love you. Don’t make me misunderstand.

บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ

bork maa ler-ee dtaam dtrong nee reuang jing reua chun per

I want you to tell me the truth. Is this (love) real, or am I just imagining it?

ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง

dtorn nee yung por tam jai taa sing tee dai jer keu fun keu la mer lae mai jing

I’m able to accept it. If what I’ve foundis just a dream, and not real.

วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง

wun nee chun ruk ter keu reuang jing

Today my love for you is real,


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Tragic Love story of the Sarasin bridge on the Island Phuket

The tragic story of the now Tourist attraction Sarasin bridge on the Island Phuket makes us ask “What is it that can make two people die for love?” To write themselves a tragic love story to carry with them into the next life leaving people around them stunned..and most of all a  father that their forbidden love was so desperate to escape from.

Dam and Gew love story of Sarasin Bridge on the island Phuket

There is only one entrance to the island Phuket by car and that is across the Sarasin bridge. With picturesque surroundings the Sarasin bridge not only crosses the river but has become a tourist attraction and a tragic part of Phuket history because it holds a  secret, a tragic story of  forbidden love that two people would die for.

Around the dusty streets of the Island Phuket in 1973 before it became the popular tourist spot it is today lived Dam, just a local bus driver trying to make ends meet ferrying people around in his old rusty bus that threatened daily to break down and deprive him of his only source of income. He didn’t have any money as he came from a very poor family in Thailand and he had no real future to look forward to until he met a pretty Teachers training College student called Gew who used to ride on his bus to get to College most days.

Gew came from a wealthy respectable family who had grand plans for her being a school teacher and eventually marrying a rich man and settling down to a wonderful family life that her parents could be proud of.

But love does not recognize the plans made by life’s desires and always writes its own story…bitter and sweet and sometimes with tragic consequences.

As Dam and Gew began to know each other more the undying love that was growing between them grew deeper and although they pleaded many times with Gew’s father, trying to make him understand how they felt it seemed their love was not to be allowed. Love can have two sides and in Gew’s father the negative side of love began to appear as he would try to control not only her thinking but her freedom too, keeping her detained in the house for days. So consumed was he with anger and frustration at their love he even began to beat his lovely daughter like a slave. He was even blind to the pleas of some well meaning villagers who tried to convince him to allow the two young lovers to be together and let true love flourish and run it’s course, whatever that may be.

Dam and Gew’s love was unstoppable though and on the evening of February 22nd 1973 they made a decision that would shock the entire village and finally change Gew’s father’s mind but with very sad and tragic consequences.

That night they tied themselves together with Thai loin cloth and tied a large rock to the loincloth also. In a pact to take their love to another place where they would be free to be together they jumped off the Sarasin bridge into the warm river water.

When their drowned corpses were finally found they were still tied together by the loincloth.

As the shocked and dismayed villagers tried to drag them free from each other and untie them a shadowy and forlorn figure made his way through the gathered crowd, it was Gew’s father.

Finally defeated by the love his daughter had for her lover Dam he told the villagers to stop what they were doing.  He could barely get the words out of his throat as he told them:

“Stop trying to untie them, I have tried many ways and many times to untie these two and I never realized just how much my daughter loved him…leave them together now”

A love that would not be denied in this life lives on in the memory of Sarasin bridge on the island Phuket and in the hearts and minds of the village and it’s people. Love can drive us to the edge of our limits, bitter and sweet, tragic and wonderful.

This tragic but beautiful love story has also been made into a Thai movie and so now the story of Dam and Gew and the the Sarasin bridge lives on.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén