Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Page 10 of 14

Thai Singer – Aof Pongsak ตะวันยังมีให้เห็น

ตะวันยังมีให้เห็น (dta-wan yang mee hai hen)

Thai Singer : Aof Pongsak

ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ หลับตายังคงเจอเธอ เหมือนเดิมเสมอทุกวัน

paai nai jai won-wian fao kit teung piang ter lap dtaa yang kong jer ter meuan derm sa-mer took wan

Within my heart it keeps care and thoughts about you. When I close my eyes I still see you like before, everyday.

สัมผัสอบอุ่นที่เธอเคยมีให้กัน กับความทรงจำที่ฉันนั้นไม่ลืม

เก็บไว้จากวันที่ไกลห่างกัน

sam-pat op oon tee ter koie mee hai gan gap kwaam song jam tee chan nan mai leum

gep wai jaak wan tee glai haang gan

The warm feeling that you ever gave me, and the memory that I can’t forget, I kept it since the day we seperated.

เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

meua chan gor mai roo waa man ja bpen bpai daai mai

When I don’t know that whether it will be possible or not,

ที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอด

tee ja rak ter lae mee ter yoo gap chan dta-lot

that I may love and have you with me forever.

ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

mai yaak dtong yoo peua mong hen ter jaak bpai

I don’t wish to have to see you leave me.

แต่วันนี้ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว

dtae wan nee chan rang dtua ter dtor bpai mai wai

But today I restrained myself, to continue with you is not possible,

เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป

meua ter gap chan dtong dern yaek taang gan bpai

when you and I had to walk different paths.

ไม่มี เธอแล้วจะอยู่อย่างไร ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม

ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

mai mee ter laew ja yoo yaang rai mai hai rak gor kuan dtong leum chai mai

feun jai dtua eng took krang

Without you I’ll live anyhow. Don’t give me love then I should forget it, isn’t it? I’m unwilling each time.

และพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

lae proong-nee mai roo waa man ja bpen yang ngai

And tomorrow I don’t know that what it will be.

รู้เพียงตะวันยังมีให้เห็นไกลๆ

roo piang dta-wan yang mee hai hen glai-glai

I knew only that the sun will still be seen far away.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, like the sun.

(Interlude)

ทุกอย่างจดจำขึ้นใจได้ดี เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

took yaang jot jam keun jai daai dee meua chan gor mai roo waa man ja bpen bpai daai mai

Everything noted and memorized well by heart, when I also don’t know that whether it will be possible or not,

ที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอด

tee ja rak ter lae mee ter yoo gap chan dta-lot

that I’ll love you and have you with me forever.

ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป

mai yaak dtong yoo peua mong hen ter jaak bpai

I don’t wish to have to see you leave me.

แต่วันนี้ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว

dtae wan nee chan rang dtua ter dtor bpai mai wai

But today I restrained myself, to continue with you is not possible,

เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป

meua ter gap chan dtong dern yaek taang gan bpai

when you and I had to walk different paths.

ไม่มี เธอแล้วจะอยู่อย่างไร ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม

ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง

mai mee ter laew ja yoo yaang rai mai hai rak gor kuan dtong leum chai mai

feun jai dtua eng took krang

Without you I’ll live anyhow. Don’t give me love then I should forget it, isn’t it? I’m unwilling each time.

และพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

lae proong-nee mai roo waa man ja bpen yang ngai

And tomorrow I don’t know that what it will be.

รู้เพียงตะวันยังมีให้เห็นไกลๆ

roo piang dta-wan yang mee hai hen glai-glai

I knew only that the sun will still be seen far away.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, like the sun.

เธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจฉัน และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไป

ter ja bpen kon dieow yoo nai jai chan lae ja bpen het pon dieow tao nan tee ja tam hai chan daai dern dtor bpai

You will be the only one in my heart and will be the only reason that will make me able to walk on.

ทุกอย่างนั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ

มีแต่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน

took yaang nan yang mee bprae bplian bpai dtae chan ja mee kae ter nai jai

mee dtae ter nai jai meuan duang dta-wan

Everything as such would had changed, but I will have only you in my heart, have but you in my heart, like the sun.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

7 Wonders Amazing Thailand

Thailand has been fortunate to earn the phrase

“Amazing Thailand”

and when you watch this video you will understand why

Tourist called us ” The Land of Smiles”

and why you should visit Thailand

Here is 7 wonders of Amazing Thailand


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Intercultural and Social commenter

Intercultural and Social commenter

I am really excited to add a new column to this website “ Intercultural and Social Commenter“. I am especially pleased to be able to introduce the author of this column…he is a great author, Music writer and a  social commenter, his perspective is very interesting and sometimes his comments seem strong, direct and to the point without fear. But in fact he is like a mirror to reflect intercultural and social life, share  his perspective and experiences.

His name is Dean Hopkins and he is my partner. The purpose of this column is to share real life experiences with you about intercultural relationships, both sides……good and bad and to share useful viewpoints.

Value in sharing and learning from different culture,

different society, different religion , different belief and different perspective.


“Reserved different and Seeking a harmony”

I know you will enjoy and be entertained with Dean’s writing and the experiences and ideas he will share with you.

With Love, Hope and Solutions

Angella


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Thai music ‘More than love’ (maak gwaa rak) by Thai singer Rose Sirinitip

มากกว่ารัก – maak gwaa rak

(More Than Love)

Thai Singer : Rose

This beautiful piece of Thai music is by Thai singer Rose. The lyrics are about finding a wonderful love in your life that fulfills your hearts desire. Rose has such a beautiful and silky voice and the song has a very infectious melody that is easy to remember…Hope you enjoy.


ก่อนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า
gon koie ngao  koie roo seuk way waa

I have been lonely before

เคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใด
koie mong haa kwaam rak nan man yoo tee dai

I was always looking for love where is it.

โลกใบใหญ่เหลือเกิน มีผู้คนอยู่มากมาย
lohk bai yai leua gern  mee poo kon yoo maak maai

The world is very big and has many people

แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที
dtae hua jai man glap ngao keun tuk tee

But my heart is more lonely

แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ
dtae meua chan dai pop gap ter

But when i met you

สิ่งที่เธอให้ฉัน -ไม่รู้มันคืออะไร
sing tee ter hai chan mai roo man keu a-rai

I don’t know what you gave to me

โลกใบใหญ่ใบเดิม กลับไม่เคยต้องเหงาใจ

lohk bai yai bai derm  glap mai koie dtong ngao jai

Cause now I never feel lonely in the big world like before

แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้
kae chan nan yang mee ter yoo dtrong nee

Just I have you here with me

* เธอเป็นมากกว่ารัก เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ter bpen maak gwaa rak  pror ter nan keu kreung chee-wit

you are more than love, because you are a half of my life

ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนาน
chan chai way-laa tang chee-wit  peua dtaam haa lae ror koi ter maa saen naan


i have spent all my life  to find and waited for you so long

และสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ
lae sut taai gor jer  waa ter keu tuk yaang tee dterm dtem hua jai

and finally I found..that you are everything to fulfill my heart

ากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
jaak nee tuk lom haai-jai chan keu ter

from now every breath is for you

หากว่าเธอนั้นคือความรัก
haak waa ter nan keu kwaam rak

if you are the love

ก็เป็นรักที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย
gor bpen rak tee dee jon mai mee kam ban-yaai

such a good love that word can not describe


ช่างโชคดีเหลือเกินที่มีเธอเดินข้างกาย
chaang chohk dee leua gern tee mee ter dern kaang gaai

I’m just so lucky that i have you beside me

ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
chee-wit nan dai dterm dtem sing tee kaat haai

you filled what was lacking in my heart

(ซ้ำ *)

จากนี้ทุกลมหายใจ..ฉันคือเธอ…
jaak nee tuk lom haai-jai..chan keu ter

from now every breath is for you.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

You will be with me forever

“Ter ja yoo gup chan talot bai”

>You will be with me forever<

by  Clash Brand Thai Singer

ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ
kwarm ben jing wun nee mae tam hai rao dtong buat jai

Although it is true that today we are heart broken.

แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย
dtae chun mai leum paap ter dai ler-ee

But i can never forget the image of you.

เก็บอยู่ในหัวใจฉัน คิดถึงและเป็นห่วงเธอ
gep yoo nai hua jai chun kit teung lae ben huang ter

Kept it in my heart thinking and worrying you.

รักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือน
ruk ter yoo sa-mer mai ker-ee lob luean

I always love you and it never fade away.

วันเวลาจะหมุนไปนานแสนนานสักเท่าไร
wun way-la ja moon bai naan saen naan suk tao-rai

For how long times passes by.

อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา
yaak kor hai ter mun jai sun ya
I want you to have faith in the promises.

จะอยู่รอที่ตรงนี้ ฉันรู้เธอไม่กลับมา
ja yoo ror tee dtrong nee chun roo ter mai glup ma
I will wait here, I know you will not be back.

แต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอ
dtae kwarm roo seuk ja mai luean jaak ter
But the feeling will not dim away from you.

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
ter ja yoo gup chan ta-lort bai mai wa eek naan saen naan
naan tao-rai mai leum leuan
You will be with me forever, no matter how long will not forget.

ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
kwarm song jam yam lae chuay dtueanrao dtang pook pun duay ruk dta-lort bai
The memories waiting to repeat and help to forever awaken us to difference in love relation.

————-

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
ter ja yoo gup chan ta-lort bai mai wa eek naan saen naan
naan tao-rai mai leum leuan
You will be with me forever, no matter how long will not forget.

ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
kwarm song jam yam lae chuay dtueanrao dtang pook pun duay ruk dta-lort bai
The memories waiting to repeat and help to forever awaken us to difference in love relation.

ไกลห่างคนละฟ้า แต่ด้วยรักและศรัทธา
glai haang kon la fa dtae duay ruk lae sat ta
It farway between human and sky butwith love and belief.

จะเชื่อมใจถึงกัน จะสัญญาด้วยหัวใจ ไม่มีใครแทนเธอ
ja cheaum jai teung gun ja sun ya duay hua jai mai me krai taen ter
It will join hearts together promise with heart nobody can replace you.

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
ter ja yoo gup chan ta-lort bai mai wa eek naan saen naan
naan tao-rai mai leum leuan
You will be with me forever, no matter how long will not forget.

ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
kwarm song jam yam lae chuay dtueanrao dtang pook pun duay ruk dta-lort bai
The memories waiting to repeat and help to forever awaken us to difference in love relation.

ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
kwarm song jam ja yam lae chuay dtuean rao dtang pook pun duay ruk dtalort bai
The memories waiting to repeat and help to forever awaken us to difference in love relation


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Page 10 of 14

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén